Hazardní hryFinance › Zlato

Zlato

Zlato je vzácný a cenný kov, který je po staletí obdivován a vyhledáván pro svou krásu a hodnotu. V tomto článku se budeme zabývat zlatem, jeho původem, vlastnostmi, těžbou, širokým využitím v různých oblastech lidské činnosti, ale i investováním do fyzického zlata či těžebních společností.

Co je zlato

Zlato je chemický prvek s atomovým číslem 79 a chemickým symbolem Au (z latinského aurum). Patří mezi tzv. přechodné kovy a je známé pro svou žlutou barvu a lesk. Přechodné kovy mají obecně vyšší hustotu, pevnost a tavitelnost než prvky hlavních skupin. Jsou známé svou vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí, což z nich dělá důležité materiály pro různé technologické aplikace. Zlato je velmi významné z hlediska ekonomického, kulturního i historického.

Zlato

Obrázek 1 – Zlato (zdroj: Craiyon)

Původ zlata

Zlato vzniká ve vesmíru v důsledku jaderných reakcí ve hvězdách během jejich životního cyklu. Když hvězda zanikne ve výbuchu supernovy, může vypustit zlato a další těžké prvky do okolního vesmíru. Tyto prvky se následně mohou spojit s dalšími materiály a nakonec dopravit na Zemi pomocí meteoritů nebo jiných kosmických těles.

Vlastnosti zlata

Zlato má mnoho unikátních fyzikálních vlastností. Patří mezi nejlepší vodiče elektřiny a tepla, což ho činí užitečným v elektronice a průmyslu. Je výborně tvarovatelné, což lze využít nejen ve šperkařství, ale i v elektrotechnice. Podle odhadů lze z jednoho gramu zlata vytvořit tenký drát (spoj) o délce až několika kilometrů.

Zlato je známé svou vysokou odolností vůči různým chemickým reakcím a korozním procesům. Existuje několik faktorů, které přispívají k odolnosti zlata:

 1. Chemická inertnost: Zlato je chemicky inertní kov, což znamená, že jen velmi málo reaguje s jinými chemikáliemi. Odolává působení kyselin, včetně silných kyselin, jako je kyselina sírová nebo kyselina dusičná, které by jiné kovy rozpustily nebo zkorodovaly.
 2. Korozní odolnost: Zlato je odolné vůči korozním procesům, které mohou poškodit nebo znehodnotit jiné kovy. To z něj činí vyhledávaný materiál pro výrobu šperků a investičních produktů.
 3. Biokompatibilita: Zlato je biokompatibilní kov, což znamená, že je dobře snášenlivé v lidském těle a nevyvolává silné imunitní nebo alergické reakce. Tato vlastnost zlata umožňuje jeho využití v medicíně, například při výrobě implantátů, zubních plomb nebo dokonce v léčbě rakoviny.
 4. Stálá hodnota: Zlato je také odolné vůči degradaci nebo znehodnocení časem. Jeho fyzické a chemické vlastnosti zůstávají stabilní, což mu dává vlastnost uchovávat hodnotu dlouhodobě. Tato stabilita a odolnost zlata ho činí populárním jako investiční a hedgingový nástroj.
Vlastnost Hodnota
Zbarvení Zlaté žluté zbarvení
Tvrdost 2,5–3 na Mohsově stupnici
Tání 1064 °C
Var 2808 °C
Hustota 19,3 g/cm³
Tepelná vodivost 318 W/(m·K)
Elektrická vodivost 44,7 × 10^6 S/m
Modul pružnosti 79 GPa
Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Korozní odolnost Odolné proti korozivním účinkům

Těžba a zpracování zlata

Těžba zlata je komplexní proces, kde se využívají různé metody a technologie. Nejčastější metodou těžby zlata je povrchové nebo podzemní dolování. Povrchová těžba se používá především tam, kde je zlato rozptýleno v horninovém materiálu blízko povrchu země. Podzemní těžba se provádí tam, kde je zlato hlouběji pod povrchem a vyžaduje vrtání, těžební tunely a další techniku.

Po těžbě musí být zlato zpracováno, což zahrnuje důkladné očištění, tavení a rafinaci. Během tohoto procesu se odstraňují nečistoty a příměsi a zlato se získává ve své čisté formě, připravené pro další použití.

Slévání zlata

Obrázek 2 – Slevání zlata (zdroj: Craiyon)

Využití zlata

Zlato má mnoho různých využití a je hojně používáno v různých odvětvích. Zde je několik příkladů využití zlata:

 • Výroba šperků a ozdob
 • Zlaté mince a slitky
 • Umělecké a historické předměty
 • Finanční a investiční trhy
 • Elektronika a technologie
 • Medicína a stomatologie
 • Průmyslové katalyzátory
 • Architektura a stavitelství
 • Kosmický průmysl

Zlatý kov a kultura

Zlato má bohatou historii spojenou s různými kulturami a civilizacemi. Bylo považováno za symbol bohatství, moci a krásy. V mnoha kulturách bylo zlato používáno na výrobu náboženských a rituálních předmětů, korun a šperků pro panovníky a šlechtu. Zlaté artefakty a poklady jsou často považovány za historické a kulturní poklady.

Zlato se také vyskytuje v mýtech, pověstech a pohádkách. Bylo součástí různých legendárních příběhů, jako je příběh o zlatém rounu, které hledali hrdinové ve starověké řecké mytologii.

V neposlední řadě má zlato také estetickou hodnotu a je hojně využíváno ve šperkařství. Krásné zlaté šperky jsou oblíbenou volbou pro různé příležitosti, ať už se jedná o zásnuby, svatby nebo jiné významné události.

Investice do zlata a zlatých společností

Hodnota zlata jako investičního nástroje je dlouhodobě uznávána. Zlato slouží jako stabilní uchovatel hodnoty a je považováno za bezpečné útočiště během nejistoty na trzích a hospodářských krizí. Investoři často kupují zlaté mince nebo slitky jako způsob diverzifikace svého portfolia a ochranu proti inflaci a znehodnocení měn.

Investování do fyzického zlata a investování do akcií těžebních společností zaměřených na zlato nebo společností obchodujících se zlatem jsou dvě odlišné strategie s různými charakteristikami a potenciálními výsledky. Významné pro průmyslové využití, přechod na zelenou energetiku, včetně elektromobility, i investice má také stříbro.

Investování do fyzického zlata

Investování do zlata se často vnímá jako způsob uchování bohatství a ochrany proti inflaci. Zlato je považováno za uchovatele hodnoty a jeho cena často stoupá během období ekonomické nejistoty nebo volatility na trzích. Při investování do fyzického zlata, například zlatých slitků nebo mincí, je hlavním cílem držet samotný kov. Zlato jako takové ovšem nenese příjem například ve formě dividendy nebo úroku.

Hodnota zlata je ovlivňována nabídkou a poptávkou, globálními ekonomickými podmínkami a sentimentem investorů. Investoři do zlata obvykle hledají dlouhodobý růst kapitálu a uchování bohatství. Je však důležité si uvědomit, že cena zlata může také kolísat.

Investování do zlatých společností

Na druhé straně investování do společností zaměřených na zlato zahrnuje nákup akcií firem, které se zabývají průzkumem, těžbou, výrobou zlata nebo obchodování se zlatem. Tyto společnosti jsou součástí širšího odvětví těžby zlata a jejich výkonnost je spojena s různými faktory včetně ceny zlata, provozní efektivity, úspěšnosti průzkumu a schopností managementu.

Investování do akcií těžebních společností obnáší rizika, ale i vyšší potenciální výnos ve srovnání s investováním do fyzického zlata. Zatímco akcie těžebních společností nabízejí potenciál růstu kapitálového výnosu a dividend, jsou také vystaveny rizikům spojeným se samotným odvětvím těžby, jako jsou složitost těžby, náklady, změny v regulacích a geopolitické faktory. Investoři do akcií těžebních společností musí posoudit jejich finanční zdraví, vyhlídky a pečlivě sledovat trendy v odvětví.

Závěr

Zlato je jedinečný kov, který si získal zvláštní místo v lidské kultuře, historii a ekonomii. Jeho vzácnost, vlastnosti a široké využití z něj činí materiál, který je nejen esteticky přitažlivý, ale také ekonomicky významný. Bez ohledu na jeho formu a použití, zlato zůstává symbolem luxusu, trvanlivosti a hodnoty.

Mohlo by vás také zajímat:

 
Copyright © 2007–2023 Jindřich Pavelka, Hazardní-Hry.eu – O webu | Reklama | Přístupnost | Podmínky používání | Mapa stránek | EN | FB