Hazardní hryKaretní hry › Formuška

Formuška – karetní hra

Formuška je málo známá, ale pozoruhodná karetní hra, kterou lze hrát na body nebo o peníze. Hra je velmi rozmanitá, skládá se z několika částí. Nejprve se bojuje o to, kdo kolik přispěje do banku, a poté o to, kdo si z něj kolik odnese. Formuška může být ceněna hráči, které by snad omrzelo rozehrávat dokola stále stejnou hru.

Pravidla

Typicky je Formuška hrou pro čtyři hráče, nicméně za dále popsaných okolností hru mohou hrát i pouze tři hráči. Formuška se hraje s piketami, tj. balíčkem o 32 kartách (7, 8, …, K, A ve čtyřech barvách – srdce, piky, kříže, káry).

Pikety – balíček 32 karet

Obrázek – Pikety – balíček 32 karet

Formuška se skládá z pěti dílčích her (viz níže), z nichž první čtyři hry slouží k naplnění banku a na základě poslední páté hry se bank rozdělí.

  1. Zdvihy
  2. Srdce
  3. Dámy
  4. Srdcový král
  5. Vykládačka

V každé hře se mezi hráče rozdá všech 32 karet. Hrají-li standardně čtyři hráči, každý z nich obdrží po osmi kartách. Rozdávající je před zahájením první hry určen na základě dohody, nebo losu, poté se popořadě hráči v této roli střídají (po skončení celého cyklu pěti her). Hru začíná vždy hráč po levici rozdávajícího. Karty se rozdávají lícem dolů, tj. skryté před zraky soupeřů. Formušku by bylo možné hrát i ve třech, kdy se dvě karty z balíčku odstraní a každý hráč dostane deset karet. Karty se před hrou míchají, způsob jejich rozdání závisí na dohodě hráčů.

Naplnění banku

Bank je naplněn během prvních čtyřech her, které se odehrávají v uvedeném pořadí. Po ukončení první hry (Zdvihy) se karty znova rozdají a hraje se hra druhá (Srdce) atd. V první hře se hraje o to (počítá se), kdo kolik vezme zdvihů (štychů / hromádek), ve druhé hře o to, kdo kolik vezme srdcových karet, ve třetí hře se počítají dámy a ve čtvrté hře se hraje o to, kdo dostane srdcového krále. Přitom vzetí hromádky není symbolem úspěchu či získáváním bodů. Naopak, jak později uvidíme, většinou do banku platí právě ten, kdo bere.

Pro všechny čtyři hry platí velmi jednoduché pravidlo: je třeba ctít barvu, přitom soupeřovy karty lze podhazovat i přebíjet. Nemá-li některý z hráčů barvu, která byla vynesena jako první, může hodit jakoukoliv kartu. Samozřejmě platí, že zdvih (štych / hromádku) bere hráč s nejvyšší kartou v barvě první vynesené karty. Tento hráč pak vynáší (otvírá další kolo), následuje hráč po jeho levici atd.

Je obecně dobrou taktikou zbavit se některé barvy, neboť pak je možné se zbavovat vysokých karet v případě Zdvihů a namazávat soupeřům srdcové karty u druhé hry, dámy u třetí hry či srdcového krále u hry čtvrté. I tak je ale třeba přemýšlet a nenamazávat bezmyšlenkovitě. Záleží samozřejmě na konkrétních kartách hráče, ale někdy je lépe s namazáním počkat, neboť v dalším kole by mohl být hráč sám nucen namazání přijmout.

Základní sázka je 1 Kč (korunová Formuška). Pokud by hráči chtěli více hazardovat, mohou používat násobky základní sázky, tj. třeba 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč apod., podle toho, co snese jejich apetit a peněženka.

Zdvihy – 1. hra

První dílčí hrou ve Formušce jsou Zdvihy. Podobně jako u ostatních her platí, že kdo bere zdvih (hromádku / štych), ten platí. Za každý zdvih, který hráč vezme, resp. je nucen vzít, vkládá 1 Kč do banku (v případě korunové Formušky; hrála-li by se například desetikorunová, platilo by se do banku 10 Kč). Snazší situaci má hráč, který dostal nízké karty. Jinak je žádoucí se zbavovat vysokých karet, je-li to možné.

Srdce – 2. hra

U druhé hry – Srdcí – hráč, který vezme zdvih a má v něm srdcovou kartu či karty, platí za každou 2 Kč do banku (resp. dvojnásobek základní sázky). Neplatí se tedy již za samotnou hromádku, jako v první hře. Pokud v hromádce nemám srdcovou kartu, nic neplatím. U srdcí záleží na konstelaci nejen vlastních karet, ale i karet soupeřů.

Například to, že máte na ruce hodně srdcí, nemusí znamenat, že vám všechny zůstanou. Naopak, pokud se vám podaří umazat některou (nebo všechny ostatní barvy) a nedostanete se na štych, můžete srdce vesele mazat soupeřům. Zle by ovšem bylo, kdybyste vzali (poslední) štych a na ruce vám zůstala samá srdce, resp. soupeři by žádné srdcové karty neměli. Všechna srdce by pak skončila ve vašich hromádkách a musela být zaplacena do banku po dvou korunách.

Dámy – 3. hra

Ve třetí hře se každý hráč snaží zbavit dámy, je-li to možné, neboť za každou dámu (Q) ve zdvihu (hromádce), hráč platí do banku 4 Kč (resp. čtyřnásobek základní sázky). Opět je možné taktizovat a snažit se například zbavit jedné barvy, aby pak bylo možné soupeřům dámu namazat. Analogicky jako u Srdcí platí, že když nemám v sebrané hromádce dámu, nic neplatím.

Srdcový král – 4. hra

V poslední čtvrté hře, která slouží k naplnění banku, se hraje o to, kdo vezme srdcového krále. Hráč, u něhož se objeví ve zdvihu, musí do banku zaplatit 8 Kč (resp. osminásobek základní sázky). Ostatní zdvihy (vzaté hromádky) jsou bez příspěvku do banku. Máte-li srdcového krále, dobrou taktikou je opět zbavit se některé barvy a pak jej soupeřům namazat. Problém by nastal, pokud byste měli srdcového krále jako jedinou srdcovou kartu a někdo by vyjel srdci dříve, než byste stihli jinou barvu odmazat. Vyjíždět srdcovým králem by bylo hodně riskantní, někdo sice musí mít eso, ale k němu může mít i jinou (nižší) srdcovou kartu.

Příklad průběhu her

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak by se mohly vyvíjet všechny čtyři dosavadní hry (každá se ale samozřejmě hraje samostatně, jedna po druhé) a jaký by měly dopad na plnění banku. Předpokládejme, že hráčům už zůstaly pouze dvě karty a na řadě je 1. hráč. Hráči karty soupeřů samozřejmě nevidí.

1. hráč2. hráč3. hráč4. hráč

Hráči v pořadí první až čtvrtý na stůl pravděpodobně (resp. zcela určitě, neboť první hráč by vyjel klukem křížovým) vyhodí tyto karty:

(třetí hráč bere zdvih)

Tedy: první hráč vyjede klukem křížovým, druhý hráč nemá kříže, a tak se zbaví své nejvyšší karty čili esa srdcového, třetí hráč musí ctít barvu a vhodit dámu křížovou (první vynesená karta byl kluk křížový) a čtvrtý hráč musí rovněž ctít barvu a vyloží desítku křížovou. K jeho štěstí mohl třetího hráče podhodit. Třetí hráč má nejvyšší kartu (tj. nejvyšší křížovou kartu, protože první vyložená karta byla křížová) a bere zdvih. V následujícím kole bude vynášet. Nejprve se ale podívejme, jak by dopadlo přispívání do banku.

Zdvih: pokud by se hrála první hra, 3. hráč by vzal zdvih (štych / hromádku) a zaplatil do banku 1 Kč.
Srdce: štych by vzal i ve druhé hře a zaplatil do banku za jedny srdce 2 Kč.
Dámy: třetí hráč by bohužel „vyžral“ i dámu a zaplatil za ni do banku 4 Kč.
Srdcový král: na toho zatím nedošlo.

Po předchozí hře by hráčům zůstaly tyto poslední karty:

1. hráč2. hráč3. hráč4. hráč

Protože předchozí zdvih bral třetí hráč, vyjíždí. Jelikož má každý hráč už jen jednu kartu, začínající třetí hráč vyloží devítku károvou, čtvrtý hráč má štěstí namaže jednak srdce, ale hlavně srdcového krále, který by mu nezůstal, první a druhý hráč vyloží své zbývající karty:

(vyloženo v pořadí: 3. hráč, 4., 1., 2., zdvih bere 3. hráč)

Třetí hráč bere zdvih, protože vyjel károvou kartou a má nejvyšší (károvou) kartu. K jeho smůle jej druhý hráč podhodil a čtvrtý hráč mu namazal srdcového krále (pokud by se hrála čtvrtá hra). Zhodnoťme opět příspěvky do banku:

Zdvih: třetí hráč bere zdvih, a pokud by se hrála první hra, platí do banku 1 Kč.
Srdce: pokud by se hrála Srdce (druhá hra), třetí hráč by zaplatil za srdcovou kartu 2 Kč (i když je to srdcový král, hraje se druhá hra, nikoliv čtvrtá o srdcového krále).
Dámy: žádné ve štychu nejsou, neplatil by nic.
Srdcový král: pokud by se hrála čtvrtá hra, třetí hráč by musel uhradit do banku 8 Kč za to, že měl ve štychu srdcového krále.

Vykládačka – 5. závěrečná hra o rozdělení banku

Cílem závěrečné hry je zbavit se všech vlastních karet co nejrychleji, nejlépe jako první, neboť podle tohoto se následně dělí bank. Jak slovo „vykládačka“ v názvu kapitoly napovídá, hráči budou své karty vykládat, tj. tvořit či doplňovat postupky, podobně jako v Pasiánsu nebo v Solitairu. Opět se mezi hráče rozdělí celý balíček karet a začíná hráč po levici rozdávajícího.

Každá postupka začíná od kluka (J). Musí se ctít barva postupky. Pokud hráč může, pak musí táhnout, tj. buď vynést kluka, nebo vložit jinou kartu do postupky na stole. Nelze se záměrně zdržet hry. Nemá-li hráč co vynést, pak ťukne prsty o stůl, což je znamení, že v danou chvíli nemůže hrát. Musí si počkat, až ostatní hráči v pořadí doplní karty do postupky či postupek, aby na ně mohl navázat. Každý hráč vždy vykládá pouze jednu kartu, až na něj přijde řada.

(ilustrace čtyř Jacků)

Proč začíná vykládačka zrovna klukem? Zřejmě proto, že je to karta zhruba „uprostřed“ postupky. Nad klukem jsou tři karty: dáma (Q), král (K), eso (A) a pod klukem jsou čtyři karty: desítka (10), devítka (9), osma (8) a sedma (7).

Ukázka vykládačky

Možný průběh závěrečné vykládačky názorně zachycuje následující ukázka. Předpokládejme, že hráči mají níže uvedené karty, které si samozřejmě navzájem neukazují, a že začíná hráč číslo 1.

1. hráč
2. hráč
3. hráč
4. hráč

První hráč má kluka srdcového, a proto jej musí vyložit. Kdyby kluka neměl, tak by stál, protože na stole ještě nejsou žádné karty, na které by bylo možné navázat. Založí tedy srdcovou řadu či postupku.

Druhý hráč má luxusnější volbu. Může vložit desítku nebo dámu na kluka anebo vyložit kluka pikového. Asi nejlepším rozhodnutím by bylo dát dámu na kluka, protože nad klukem jsou pouze tři karty (otevírá se menší prostor soupeřům). Kdyby dal desítku, otevřel by soupeřům delší konec směrem k sedmičce. A vyložením kluka pikového, tj. založením pikové řady, by dal soupeřům ještě více možností.

Třetí hráč má smůlu, nemůže navázat na postupku na stole (musel by mít desítku nebo krále srdcového) a nemá ani kluka. Ťuknutím do stolu dá znamení, že nemůže hrát a hraje čtvrtý hráč.

x

Čtvrtý hráč má dva kluky a kdyby chtěl, může založit buď károvou, nebo křížovou řadu. Asi nejlépe ale udělá, když vloží krále srdcového a naváže na postupku na stole. V dalším kole již pravděpodobně bude muset vyjet některým z kluků, ale je dobré to oddálit, dokud to jde, a neotvírat soupeřům nové možnosti. Vyhrává přece hráč, který své karty vyloží jako první!

Třetí hráč má smůlu, nemůže navázat na postupku na stole (musel by mít desítku nebo krále srdcového) a nemá ani kluka. Ťuknutím do stolu dá znamení, že nemůže hrát a hraje čtvrtý hráč.

V dalším kole by první hráč musel vynést eso srdcové, druhý hráč by vložil desítku srdcovou (mohl by klukem založit i pikovou řadu), třetí hráč nemá srdcové karty, proto by se opět nechytil, čtvrtý hráč by založit asi károvou řadu atd.

Jak se dělí bank

Hráč, kterému se podaří jako prvnímu vyložit všechny své karty, je vítěz, resp. vyhrává 1. cenu. Druhý hráč, který se zbaví svých karet, vyhrává 2. cenu atd. Podle pořadí v závěrečné vykládačce se dělí bank. Hraje-li se korunová Formuška, tj. základní sázka je 1 Kč, tak se do banku za první čtyři hry dostane 48 Kč. Zdvihů je 8 po 1 Kč, srdcí je rovněž 8 po 2 Kč, dámy jsou 4 po 4 Kč a srdcový král je jeden po 8 Kč:
8 × 1 + 8 × 2 + 4 × 4 + 1 × 8 = 8 + 16 + 16 + 8 = 48 Kč.

Bank se dělí následovně:

  1. hráč bere 25 Kč (pětadvacetinásobek základní sázky)
  2. hráč bere 15 Kč (patnáctinásobek základní sázky),
  3. hráč bere 8 Kč (osminásobek základní sázky) a
  4. hráč nebere nic.

Nakolik bude ten který hráč úspěšný závisí na tom, kolik peněz nasypal do banku během „plnících“ čtyřech her, a kolik si z banku odnese po páté závěrečné vykládačce. Může se stát, že hráč nemusel vložit ani korunu a vyhraje první cenu, nebo skončí neutrálně na čtvrtém místě, anebo v horším případě musel bank notně dotovat a ještě k tomu skončil čtvrtý. V karetní hře Formuška záleží na štěstí, ale i na taktice či intuici, i když rozhodně ne v takové míře, jako například v pokeru.

Mohlo by vás také zajímat:

Ferbl – stará karetní hra podobná Pokeru;
Kopky (Hromádky);
Oko bere (21);
Srdce o peníze;
Černá Marie – hra typu Srdce pro 3 hráče.

 
Copyright © 2007–2022 Jindřich Pavelka, Hazardní-Hry.eu – O webu | Reklama | Přístupnost | Podmínky používání | Mapa stránek | EN | FB