Hazardní hryFinance › Akcie

Akcie

Nemálo lidí považuje akcie za něco virtuálního, velmi rizikového, obává se poklesu jejich tržní ceny nebo přímo krachu společnosti, má možná vlastní (špatné) zkušenosti z dob kuponové privatizace apod. A ti, co je nakupují, mohou mít nálepku hazardérů. Jak lze nahlížet na akcie?

Co je akcie

Na úvod jen trocha nudné, ale nezbytné teorie. Akcie je majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena tři základní práva: (1) právo podílet se na řízení společnosti (účast na valné hromadě), (2) právo podílet se na zisku (výplata dividendy) a (3) právo podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. A nyní zase lidsky.

Nákupem akcií se stáváte majitelem, častěji spíše spolumajitelem či spolupodílníkem společnosti. I jako drobný investor vlastníte alespoň malý kousek třeba obrovské firmy. Nejen, že je to dobrý pocit, ale má to i svoje výhody jako je například výplata podílu na zisku ve formě dividendy, která vám obvykle jednou za rok přistane na účtu (ovšem nic není zcela bez rizika).

Například nákupem 100 akcií ČEZu, jichž bylo emitováno 537 989 759 kusů (stav k 20. 1. 2014), bude váš podíl nula nula nic, ale můžete přijít na valnou hromadu a hlasovat o nejdůležitějších záležitostech firmy, jakou jsou volba vedení či rozdělení zisku, ale především – podílet se na zisku. Pravda, hlas jednoho drobného investora zapadne, ale zůstává možnost podílet se na úspěchu firmy (růst ceny akcie – kapitálový výnos) a dosaženém zisku (ve formě dividendy – dividendový výnos).

Co je hazardní hra.

Je to jako podnikat v různých oborech

Investováním do akcií, nebo můžeme říci koupí podílu v určité firmě, se stáváte „podnikatelem“ právě v tom oboru, ve kterém tato firma působí. Lákal by vás byznys v oblasti energetiky, telekomunikací, bankovnictví, hazardních her a sázení nebo třeba sociálních sítí? Nemusíte zrovna zakládat vlastní firmu. Stačí si koupit akcie již zavedené firmy.

Asi ne každý má schopnosti i prostředky na to, aby vybudoval firmu či sám podnikal. Přesto toho lze zprostředkovaně dosáhnout právě prostřednictvím akcií. Nákupem akcií můžete naskočit na palubu ČEZu, O2, Komerční banky, Fortuny či Facebooku. A jako majitel (i když mikro) části firmy, máte rovněž nárok podílet se na její prosperitě (rostoucí cena akcií) a dosaženém zisku (výplata dividendy).

Výnos u akcií je vyšší než například u státních dluhopisů nebo spořicích účtů. Pochopitelně, nic není zadarmo, vyšší potenciální výnos s sebou nese i vyšší riziko potenciální ztráty (především v krátkém období). Rizika lze omezit vhodnou investiční strategií. Průměrný roční výnos indexu S&P500 za léta 1871 až 2013 se zahrnutím dividend byl 9,07 % (6,86 % po započtení vlivu inflace), se směrodatnou ochylkou (rizikem výkyvu výnosu nahoru i dolů) 18,78 % (18,68 % s inflací).

→ Kromě investic do akcií je také možné uvažovat o investici do komodit, především do zlata, které bývá často označováno za bezpečný přístav v rozbouřených vodách (hospodářské a měnové krize, vysoká inflace).

Když to nejde dobře

Může se stát, že se firma dostane do potíží a zkrachuje, například kombinací vysokého zadlužení a špatných výsledků (následkem špatných rozhodnutí, nepřesného odhadu budoucnosti). To je možné. Avšak u velkých zavedených firem je pravděpodobnost krachu velmi nízká. Vlastníte-li akcie více firem, pak pravděpodobnost krachnutí všech firem je mizivá. Riziko se dá snížit (rozložit) pomocí diverzifikace – lidové úsloví říká „Nedávej všechna vejce do jednoho košíku“. To, co zbude ze společnosti, je likvidační zůstatek, který je rozdělen mezi akcionáře.

Nutno myslet na to, že akcionáři jsou vlastníci společnosti a tím jsou poslední v řadě. Musejí uspokojit nároky ostatních, než sami přijdou na řadu. Přednost mají pohledávky státu (dlužné daně, sociální pojištění apod.), zaměstnanců (dlužné mzdy), majitelů firemních dluhopisů (ti nejsou majiteli-akcionáři firmy, pouze jí půjčili) apod. Může se stát, že dluhy jsou natolik velké, že na akcionáře nezbude nic.

Lze pořízení akcií považovat za hazard?

K terminologii a výnosům z akcií

Titul je označení pro akciovou společnost či její akcie. Portfolio je soubor společností, jejichž akcie vlastníte. Například vlastníte určitý počet (kusů) akcií společností ČEZ, Telefónica a Fortuna. V portfoliu máte 3 tituly (nikoliv 3 akcie) ve složení 100 (ks) akcií ČEZu, 150 akcií Telefónicy a 300 akcií Fortuny. Tržní cena akcie se označuje jako kurz.

Akcionář může dosahovat dvou základních výnosů z držby akcií: kapitálový výnosdividendový výnos. Kapitálový výnos představuje růst ceny akcie (nakupuji s tím, že později prodám za vyšší cenu), ovšem může dojít i k poklesu tržní ceny akcie. Dividendový výnos tvoří výplata dividendy, tj. podílu na zisku, obvykle jedenkrát ročně.

Firmy bývají často označovány za růstové, nebo dividendové tituly. Růstovými tituly jsou obvykle firmy, které investují dosažené zisky do expanze, rozšíření svých aktivit. To znamená, že buď nevyplácí žádnou, nebo jen malou dividendu. Dividendovými tituly se označují zavedené firmy ve fázi zralosti (s nižším růstovým potenciálem), které vyplácejí velkou, či dokonce celou, část zisku akcionářům ve formě dividendy. U růstových titulů obvykle dochází k většímu pohybu tržní ceny akcie.

Mohlo by vás také zajímat:

Dividenda – co je, jak se rozdělují dividendy;
Jak spočítat očekávaný výnos a riziko při investování;
Mentální či psychologické účetnictví ve financích a sázení;
Zdanění dividendy společnosti Telefonica za rok 2013 (17. 1. 2014);
Sázka na zlato – o penězích, zlatu a jeho perspektivě (16. 7. 2013).

 
Copyright © 2007–2022 Jindřich Pavelka, Hazardní-Hry.eu – O webu | Reklama | Přístupnost | Podmínky používání | Mapa stránek | EN | FB