Hazardní hryKostkové hryVrhcáby › Rejstřík

Restřík výrazů pro Vrhcáby (Backgammon)

Ať už hrajete Vrhcáby jen rekreačně, nebo se jim chcete více věnovat (výsledek hry nezáleží pouze na náhodě), může se vám hodit následující rejstřík českých i cizojazyčných výrazů, s kterými se můžete při hře setkat.

Na úvod obrázek základního rozestavení kamenů ve Vrhcábech s očíslovanými políčky a označením políček, které mají díky určitému strategickému významu i svůj vlastní název. Setkáte se s nimi i v rejstříku, který následuje pod obrázkem.

Vrhcáby (Backgammon) – strategické body – ace point, bar point, mid point
Obrázek – Základní pozice hry Vrhcáby a strategické body s vlastním názvem

Ace point
[ejs pojnt] Anglický výraz pro hráčův 1. bod, resp. bod č. 1 (viz obrázek výše).
Automatické zdvojnásobení sázek
Používá se ve hře o peníze (viz Money game). Na začátku hry každý hráč hází pouze jednou kostkou, aby se určilo, kdo zahájí hru (rozstřel vyhrává hráč s vyšší hodnotou na kostce). Hodí-li oba hráči stejné číslo, sázky se zdvojnásobují (k tomuto účelu určená dablovací kostka se otočí na následující vyšší hodnotu). To se může stát i několikrát po sobě, proto záleží na dohodě hráčů, kolik takových automatických zdvojnásobení sázek akceptují. Automatické zdvojení sázek nemá vliv na Jacobyho pravidlo (viz), které stále platí.
Backgammon
[bekgemon] Anglický název hry Vrhcáby nebo způsob výhry – nejvyšší trojnásobná výhra hodnoty uvedené na Dablovací kostce (viz).
Bar
[bá] V češtině přepážka, je místo, které rozděluje hrací plochu na dvě části a slouží k odkládání vyhozených kamenů.
Bar point
[bá point] Hráčův 7. bod, resp. bod č. 7 – jde o vedle přepážky (viz obrázek výše).
Bear off
[bér of] Anglický výraz pro vynášení kamenů z hrací desky.
Bearing-off phase
[béring of fejz] Anglický výraz závěrečnou fázi hry, při které dochází k vynášení (vyskladnění) kamenů z hrací desky.
Beaver
[bívr] Doslovný překlad je „bobr“, nicméně beaver je dvojité zdvojnásobení pomocí Dablovací kostky. Nastává tak, že hráč, který zdvojení sázek přijme, kostku rovnou obrátí na další vyšší hodnotu (tj. nejenže zdvojení sázky přijme, ale ještě přijatou sázku zdvojnásobí). Beaver se používá pouze při hře o peníze (Money game).
Blot
[blot] Osamocený, nekrytý kámen, který může být napadnut.
Box
[boks] Hráč, který hraje sám proti týmu ve variantě hry Vrhcáby zvané Chouette.
Bulhar
Bulhar je slangový výraz pro zahraní hodu 6 a 4 na 8/2 6/2. Níže ukázka z pohledu bílého.
Vrhcáby – Bulhar – zahrání hodu 64 na 8/2 6/2
Crawfordovo pravidlo
[Krófordovo pravidlo] Crawfordovo pravidlo se používá v momentě, kdy jednomu hráči chybí poslední bod k výhře celého zápasu. V následně započaté hře se nepoužívá dablovací kostka. Pokud však hráč, který vede, prohraje, v následující hře je již možné dablovací kostku použít a tato hra se nazývá Post-Crawford.
Dablovací kostka
Speciální kostka sloužící ke zdvojování (zdvojnásobování) sázek. Na jejich stěnách jsou hodnoty 2, 4, 8, 16, 32 a 64. Na začátku hry je kostka umístěna na přepážce uprostřed hrací plochy s otočenou hodnotou 64. Hráč, který chce sázku zdvojnásobit, otočí kostku na hodnotu 2 a přesune ji na soupeřovu stranu přepážky. Ten má v dalším průběhu možnost sázky dále zdvojit a otočit kostku na hodnotu 4, přesunout kostku na přepážku k soupeřovi atd. V dablování se hráči střídají.
Dice
[dajs] Anglicky kostky.
Dice roll
[dajs ról] Anglicky hod kostkami.
Doubling cube
[dabling kjúb] Anglický výraz pro Dablovací kostku (viz).
Gammon
[gemon] Dvojnásobná výhra.
Chouette
[šuet] Chouette je varianta hry Vrhcáby pro 3 a více hráčů, kdy proti sobě hraje 1 hráč, označovaný jako Box a zbytek hráčů jako tým. Na začátku hry se losuje pořadí: první hráč v pořadí je Box, druhý hráč se stává kapitánem týmu. V případě pochybností má kapitán rozhodující slovo. Členové týmu mají obvykle dovoleno mezi sebou diskutovat o dalším tahu, avšak o hraní dablovací kostkou si rozhoduje každý hráč sám (každý hráč má vlastní dablovací kostku). Tím může dojít k tomu, že jednotliví členové týmu mohou vyhrát, nebo prohrát různou částku. Pokud hru prohraje hráč, který hraje sám proti celému týmu (Box), nastává následující rotace. Box se zařadí na konec týmu a novým Boxem se stává kapitán. Prohraje-li tým, kapitán se přesune na poslední pozici a novým kapitánem se stává další hráč v pořadí. Při variantě Chouette platí pravidla hry o peníze (Money game).
Jacobyho pravidlo
Jacobyho pravidlo se používá ve hře o peníze. Pravidlo říká, že pokud se nehrálo dablovací kostkou (tj. nedošlo ke zdvojnásobení sázek), hra nemůže skončit dvojnásobkem (Gammon) nebo trojnásobkem (Backgammon), i kdyby nakonec podmínky pro dvoj- nebo trojnásobnou výhru byly splněny.
Match
[méč] Zápas, podobně jako v jiných hrách, je hra do určitého, předem stanoveného počtu bodů, například do 3, 5 nebo 7 bodů. Uplatňuje se Crawfordovo pravidlo, neplatí pravidla z hry o peníze.
Mid point
[mid pojnt] Hráčův 13. bod, středový bod (viz obrázek úplně nahoře).
Money game
[many gejm] Anglický výraz pro hru (zpravidla) o peníze. Uplatní se Jacobyho pravidlo a automatické zdvojnásobování (zdvojování) sázek při rostřelu.
Post-Crawford
[post króford] Fáze zápasu, při které se již neuplatňuje Crawfordovo pravidlo (viz).
Prime
[prajm] Postavení ve hře i strategie, při níž hráč obsadí několik políček po sobě, ideálně šest (nelze překročit), s cílem blokovat soupeřovy kameny, které se za valem nacházejí.
Přepážka
Viz Bar.
Racoon
[rakún] V doslovném překladu „mýval“. Racoon je bezprostřední zdvojení hrací dablovací kostky následující po Beaverovi. Jde o pěkné „vyšponování“ sázek. Používá se pouze při hře o peníze. Příklad: hráč nabídne zdvojení sázek (otočí dablovací kostku), druhý hráč sázku přijme a rovnou ji zdvojnásobí (opět otočí dablovací kostku) – tím byl zahrán tzv. Beaver; původně dablující hráč znovu zdvojí sázku – tím byl zahrán Racoon. Trochu to připomíná flekování v Mariáši: flek – reflek – lepší…
Zápas
Viz Match.

Mohlo by vás také zajímat:

Pravidla Backgammonu, která pochopíte;
Základní strategie pro Backgammon (Vrhcáby);
Jak nejlépe zahrát v základní pozici pro všechny možné hody;
Speciální pravidla – Jacobyho a Crawfordovo;
Zásady, která je třeba dodržovat při živých turnajích ve Vrhcábách;
Přehled všech článků a materiálů o Backgammonu.

 
Copyright © 2007–2023 Jindřich Pavelka, Hazardní-Hry.eu – O webu | Reklama | Přístupnost | Podmínky používání | Mapa stránek | EN | FB