Hazardní hryKostkové hryVrhcáby › Nejlepší tahy ze základní pozice

Nejlepší tahy ze základní pozice ve hře Vrhcáby (Backgammon)

Nejlepší tahy ze základní pozice ve hře Vrhcáby (Backgammon) pro všechny možné hody kostkami od 2 a 1 po 6 a 5. Jak si vytvořit nejlepší pozici do další hry, vyhrajete-li počáteční rozstřel o to, kdo bude začínat hru? Bohatě graficky ilustrováno!

Počet možností na začátku hry

Na začátku hry Vrhcáby (Backgammon) existuje celkem 15 možných kombinací čísel, která se mohou objevit na dvou kostkách. Samozřejmě nepočítáme dvě stejná čísla, při kterých se rozstřel opakuje. Pokud jste se dočetli až sem, zřejmě nebudete backgammonový začátečník, ale připomeňme: při rostřelu každý hráč hází jen jednou kostkou; hráč, který hodí vyšší číslo, začíná hrát (nezačíná vždy bílý jako v šachu, i když v ukázkách níže jsou nejlepší hody ilustrovány pro bílé kameny) a postupuje o hodnoty, které se objevily na jeho kostce a na soupeřově kostce.

Strategie (nejen) v základní pozici

Nejlepší tahy pro všechny možné hody dvěma kostkami jsou ilustrovány na obrázcích níže s podrobnějším komentářem, proč tomu tak je. Pro dobrou strategii ve hře Vrhcáby (Backgammon) obecně platí – a setkáte se s tím i v popiscích níže –, že je nejlepší snažit se pokrývat souvislý prostor, vytvářet „bariéry“ či formace zvané jako prima (zablokování šesti políček po sobě, které soupeř se za nimi uvíznutými kameny nemůže překonat dříve, než se formace uvolní).

Proto je v základní pozici v drtivé většině případů vhodné hrát dvěma kameny. To se někdy může zdát riskantnější vzhledem k tomu, že některé kameny mohou zůstat osamoceny a být napadeny. V úvodu hry to však tolik nevadí. Vyhozené kameny se rychle mohou dostat zpět do hry a je lépe vytvářet předpoklady pro zabrání prostoru, nežli „bezpečně“ vršit kameny na již obsazená pole. Tomu níže říkáme „komíny“. Z toho vyplývá následující rozhodovací algoritmus:

  1. Pokud je to možné, zajistě si pevné body ve vlastní ohrádce (pole 6 až 1) nebo u přepážky (pole 7). To se týká hodů 3 a 1, 6 a 1, 4 a 2, 5 a 3. Naopak není vhodné obsadit pole 2 po hodu 6 a 2, neboť by mezi vlastními kameny byla příliš velká mezera.
  2. Nemůžete-li svým tahem oba kameny zajistit, pokrývejte prostor a vytvářejte si předpoklady pro vytvoření souvislé bariéry pro soupeřovy kameny. Až na jeden jediný případ (6 a 5) je lépe hrát oběma kameny.
  3. Nestavte „komíny“. Nejde-li to jinak (například hod 5 a 1 nebo 5 a 2), umístěte jeden kámen na komín a druhý do prostoru.

Vysoký komín znamená odkládat problém na později a/nebo se spoléhat na přízeň kostek. Pravděpodobně však jednou budou muset nějaké kameny odehrané z komínu zůstat osamoceny. Je lépe toto riziko podstoupit na začátku hry, kdy je snazší zabírat prostor a vrátit se případně do hry po vyhození kamene.

Přehled všech hodů a jejich nejlepší zahrání

Přehled všech hodů a jejich nejlepší zahrání uvádí následující tabulka, kterou můžete použít jako rychlou příručku. Ovšem lépe vše bude patrné z ilustrací níže, na které se přesunete po kliknutí na odkaz v tabulce. Zahrnuty jsou všechny možné kombinace čísel při hodu dvěma kostkami.

K logice jejich seřazení: pokud se partie ve hře Vrhcáby (Backgammon) zapisuje, v notaci, jak se způsob zápisu označuje, se často nejprve zapisuje vyšší ze dvou hodů. V tabulce je proto nejprve hod 2 a 1 (což je totéž jako 1 a 2), poté 3 a 1 atd. pro všechny jedničky. Dále následuje 3 a 2 (nikoliv 2 a 3, i když to vyjde nastejno), 4 a 2 atd. V tabulce i na obrázcích níže v každém případě najdete vše, co potřebujete. V notaci se hody uvádějí zkráceně, například 21: zápis tahu (pro hod 2 a 1).

Hod na kostceDoporučený nejlepší tah
2 a 1 (21):24/23 13/11
3 a 1 (31):8/5 6/5
4 a 1 (41):24/23 13/9
5 a 1 (51):24/23 13/8
6 a 1 (61):13/7 8/7
3 a 2 (32):24/21 13/11
4 a 2 (42):8/4 6/4
5 a 2 (52):24/22 13/8
6 a 2 (62):24/18 13/11
4 a 3 (43):24/21 13/9
5 a 3 (53):8/3 6/3
6 a 3 (63):24/18 13/10
5 a 4 (54):24/20 13/8
6 a 4 (64):24/18 13/9
6 a 5 (65):24/13 

Ale nyní už si můžete vše prohlédnout na obrázcích. Logika řazení je stejná jako v tabulce výše.

Hod 2 a 1 (21)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 2 a 1 (21)

Hod 2 a 1 (21) je nejnižší kombinace, kterou můžete na počátku hry hodit (při 11 se hod opakuje, aby se určilo, kdo bude začínat). Nejlépe je zahrát o dva kamenem z pole 13 na pole 11 a úplně zadním kamenem z pole 24 na pole 23.

V prvním případě si budujeme dobrou pozici pro obsazení bar pointu (bod č. 7), například po dalším 41 nebo můžeme obsadit pole 5 po 61. Kámen je přitom dostatečně vzdálen od soupeřových kamenů – musel by hodit 64 nebo 46, přičemž pravděpodobnost této události je pouhých 5,56 %.

Tah o jedno z pole 24 na pole 23 je také srozumitelný – ostatní tahy jsou horší, neboť by ponechaly některý kámen osamocený. Navíc můžeme po případném hodu 34 přesunout zadní kameny na výhodnější pozici (pole 20), odkud můžeme snadněji napadat postupující soupeřovy kameny.

Hod 3 a 1 (31)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 3 a 1 (31)

Zahrání hodu 3 a 1 (31) – přesunutím kamenu z pole 8 na pole 5 a rovněž z pole 6 na pole 5 – je velmi srozumitelné. Obsadíme důležitý bod ve vlastní ohrádce, který nemůže být napaden a bráníme soupeřovým kamenům v pohybu.

Hod 4 a 1 (41)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 4 a 1 (41)

Zahrání hodu 4 a 1 (41) ze základní pozice – přesunutím kamenu z pole 13 na pole 9 a kamene z pole 24 na pole 23 – může někomu, především začátečníkům, připadat jako nelogické či nebezpečné. Je to ale lepší varianta, než zahrát 41 posunutím o pět z pole 13 na pole 8 a stavěním „komínu“.

Napadnout osamocený kámen na poli 9 není jednoduché, soupeř by musel hodit 26, 62, 35 nebo 44, což představuje pravděpodobnost 11,11 %. Kámen na poli 9 může pomoci vybudovat těžší překážku pro soupeře, nežli „komín“ na poli 8.

Hod 5 a 1 (51)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 5 a 1 (51)

Hod 5 a 1 (51) v základní pozici není zrovna to, po čem by hráč Vrhcáb toužil. Nejlépe je přesunout kámen z pole 13 na pole 8 (hod 5) a kámen z pole 24 na 23 (hod 1).

Hod 6 a 1 (61)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 6 a 1 (61)

Hod 6 a 1 (61) je velmi výhodný a způsob zahrání zcela srozumitelný. Nejlépe je obsadit bar point (pole č. 7) přesunutím kamenů z pole 13 na pole 7 (hod 6) a z pole 8 na pole 7 (hod 1). Hráč od počátku hry vytváří slibnou bariéru pro soupeře. Tento hod je dobrý i pro hráče, který hraje jako druhý (svůj první tah).

Hod 3 a 2 (32)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 3 a 2 (32)

U hodu 3 a 2 (32) platí obdobná poznámka, jako u hodů 21 a 41. Spíše než budovat „komín“ na poli 8 přesunutím kamene z pole 13 o 3 + 2 body, je dobré vytvořit si předpoklady pro vybudování souvislejší bariéry kolem přepážky. Pravděpodobnost vyhození osamoceného kamene z pole 11 je 5,56 %.

Vyhození osamocených kamenů na polích 21 a 24 ve vlastním táboře není v úvodu hry žádnou tragédií. Vstupních políček je spousta a kameny se tudíž velmi pravděpodobně dostanou rychle zpět do hry.

Hod 4 a 2

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 4 a 2 (42)

Hod 4 a 2 (42) je nejlépe využít k zajištění pole 4 ve vlastní vnitřní ohrádce, a to přesunutím kamenů z pole 8 (hod 4) a pole 6 (hod 2). Opět jde o velmi srozumitelný tah. Hod 42 není natolik výhodný, jako například hod 31, který vytvoří bod na poli 5, neboť ve valu vzniká mezera.

Hod 5 a 2 (52)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 5 a 2 (52)

Hod 5 a 2 (52) by mohl někoho svádět k zahrání kamenem z pole 13 na pole 6 o 5 + 2 políček. Tím by se však vytvořil vysoký komín na poli 6. Lépe je přesunout kámen z pole 13 na pole 8 (hod 5) – vznikne menší komín, a kámen z pole 24 na pole 22 (hod 2). V úvahu připadá i přesunutí kamenu z pole 13 na pole 11.

Hod 6 a 2 (62)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 6 a 2 (62)

Hod 6 a 2 (62) může hráči způsobit určité dilema, neboť neexistuje způsob, jak oba kameny ochránit. Dal by se sice zachránit hod 2 přesunutím kamenu z pole 8 na pole 6, ale jak už jsme si uvedli, vytvářet vysoké komíny není příliš strategické. Hod 2 tedy provedeme dříve popsaným způsobem z pole 13 na pole 11, zatímco hod 6 přesunutím kamenu z pole 24 na pole 18.

Proč? Hrajeme nejvzdálenějším kamenem a v případě napadení neztratíme příliš políček (horší by bylo zahrát z pole 13 na pole 7). Navíc můžeme soupeře vyprovokovat k napadení kamenu na poli 18. Pokud by tam soupeřovi zůstal osamocený kámen, je dobrá šance se vrátit do hry a zároveň jej vyhodit, neboť k tomu potřebujeme hodit součet 7, který je nejčastější (61, 52, 43).

Hod 4 a 3 (43)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 4 a 3 (43)

Hod 4 a 3 (43) je další variace na téma „nežli stavět komín na poli 6“, raději zahrát pozičně s šancí na obsazení prostoru kolem přepážky, i když to může znamenat, že kámen na poli 9 může být vyhozen (hod 4 z třináctky na devítku). Pravděpodobnost vyhození není vysoká, jen 11,11 %.

Hod 3 zahrajeme bezpečně z pole 24 na 21. Zde by nebylo rozumné přesunout kámen z pole 13 na pole 10, neboť by tam byly dva osamocené kameny za sebou a pravděpodobnost napadení jednoho z kamenů by se zvýšila na 19,44 %.

Hod 5 a 3 (53)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 5 a 3 (53)

Hodem 5 a 3 (53) můžeme vytvořit bezpečný bod ve vlastní ohrádce. Přesuneme kámen z pole 8 na pole 3 (hod 5) a rovněž kámen z pole 6 na pole 3 (hod 3).

Hod 6 a 3 (63)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 6 a 3 (63)

Hod 6 a 3 (63) vede k tomu, že jakékoliv dva kameny, kterými budeme hrát, zůstanou osamoceny. Nejvíce možností dává zabrat co největší prostor oběma kameny, tedy hrát z pole 24 na pole 18 (hod 6) – případné napadení až tolik nevadí (viz poznámka k hodu 63) a druhým kamenem hrát z pole 13 na pole 10 (hod 3). Pravděpodobnost vyhození osamoceného kamene na poli 10 je 8,33 %.

Úsilí o zabrání prostoru v dalších tazích je lepší, nežli hrát například jedním kamenem z pole 24 na pole 15 (o 6 + 3).

Hod 5 a 4 (54)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 5 a 4 (54)

Hod 5 a 4 (54) moc možností nenabízí. Nejlépe hrát jedním kamenem z pole 13 na pole 8 (hod 5), kde vznikne jen malý komín, a druhým kamenem si připravit lepší obrannou pozici ve vlastním táboře. Eventuálně by přicházelo v úvahu hrát z pole 13 na pole 9 (hod 4), kde je pravděpodobnost napadení 8,33 %.

Hod 6 a 4 (64)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 6 a 4 (64)

Pomocí hodu 6 a 4 (64) je možné vytvořit chráněný bod ve vlastní ohrádce na poli č. 2. Tento hod má mezi hráči Vrhcáb dokonce slangový název „Bulhar“. Ovšem není to nejlepší řešení, neboť zůstane velká mezera mezi vlastními kameny, kterou půjde těžko vykrýt.

Obecně je ve Vrhcábách lepší prostor spíše zahušťovat. Proto nejlépe je zahrát jedním kamenem z pole 13 na pole 9 (hod 4) – pravděpodobnost vyhození tohoto osamoceného kamene je 11,11 % – a druhým kamenem z pole 24 na pole 18 (hod 6). K napadení tohoto kamene viz poznámka k hodu 63.

Hod 6 a 5 (65)

Nejlepší tah ze základní pozice Vrhcáb pro hod 6 a 5 (65)

Všimli jste si něčeho zvláštního? Hod 6 a 5 (65) je jediným hodem, kdy je nejlepším řešením hrát pouze jedním kamenem, a to o 11 (6 + 5) políček z pole 24 na pole 13. Takto vysoký hod (který se vám podaří s pravděpodobností 5,56 %) je vhodné využít ke strategii „Závod“, tedy k rychlému postupu do vlastní ohrádky. Konec konců, je podstatou Backgammonu dostat se co nejrychleji do vlastní ohrádky a vyskladnit kameny z hrací plochy dříve než soupeř.

Mohlo by vás také zajímat:

Podrobná a srozumitelná pravidla hry Vrhcáby s množstvím příkladů;
Základní strategie ve hře Vrhcáby (Backgammon);
Restřík českých a cizojazyčných pojmů s výkladem;
Speciální pravidla v Backgammonu – Jacobyho a Crawfordovo;
Zásady při živé hře;
Přehled všech článků a materiálů o Backgammonu.

 
Copyright © 2007–2022 Jindřich Pavelka, Hazardní-Hry.eu – O webu | Reklama | Přístupnost | Podmínky používání | Mapa stránek | EN | FB